29 kwi

Słów kilka o pomocach naukowych

Na zajęciach matematyki w szkołach nierzadko używane są przybory tablicowe. Mowa tutaj o przeróżnego rodzaju cyrklach na przyssawkach albo z magnesami. Jako rysik służy marker, ewentualnie kreda – to zależy od typu zamontowanej tablicy w klasie. Nieodłącznymi przedmiotami są również bryły geometryczne, pozwalające uczniom lepiej, a przede wszystkim łatwiej je poznać i porównać.

Są takie pomoce dydaktyczne, bez których nauka w szkołach byłaby prawie niemożliwa, a na pewno mniej efektywna. Trudno sobie wyobrazić przykładowo lekcję geografii bez mapy. Takie specjalne, wykorzystywane na lekcjach są to mapy kodowe. Zazwyczaj pokazują one całe kontynenty, ewentualnie konkretne państwa. Wszystko zależy od poruszanego tematu.

Żeby uatrakcyjnić zajęcia z chemii, nauczycielom potrzebne są pomoce naukowe, takie jak na przykład odczynniki chemiczne, konieczne do przeprowadzania przeróżnych reakcji chemicznych. To niesamowita frajda dla uczniów, a i dobry sposób na przekazanie niekiedy bardzo trudnej i skomplikowanej wiedzy. Pewnie każdy z nas pamięta zasadę o tym, żeby zawsze wlewać najpierw kwas do wody.

Dopełnieniem nowoczesnych, interaktywnych tablic są specjalistyczne programy multimedialne. Znajdują się na nich multimedialne materiały w postaci animacji i ilustracji, prezentacji oraz ćwiczeń, które są niezbędne do przeprowadzania lekcji. Takie pomoce edukacyjne, jak sami uczniowie przyznają, pomagają im przyswajać wiedzę. Trzeba iść z duchem czasu i dostosowywać sposób przekazywania wiadomości.

By lepiej poznać budowę człowieka, na biologii nauczyciele pokazują modele anatomiczne. Dzięki nim w łatwy sposób można badać oraz objaśniać wewnętrzne i zewnętrzne struktury ludzkiego ciała. Czasem, ale nie zawsze szkoły posiadają fantomy szkoleniowe. Najczęściej są to te reanimacyjne, dzięki którym można uczyć, jak prawidłowo przeprowadzić ewentualną resuscytację.