25 maj

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Audyt wewnętrzny Placówek Służby Zdrowia: kontrola rozliczeń z NFZ,odpowiednie wykorzystanie kontraktu z NFZ,bezpieczeństwo danych osobowych,przygotowanie do wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej,weryfikacja Portalu Potencjału,ISO 9001,ISO 27001
Abi medyczny

Oferujemy usługi w zakresie pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w pełnym zakresie ustawowym, takim jak m.in: wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych,wydawanie i odbieranie upoważnień dla pracowników instytucji oraz prowadzenie rejestru umożliwiającego rzetelny nadzór nad systemem określającym dostęp pracowników do poszczególnych zbiorów danych,nadzorowanie technicznych elementów sytemu ochrony danych osobowych,administrowanie hasłami użytkowników i nadzór nad przestrzeganiem procedur określających zasady ich zmiany zgodnie z ustalonymi wytycznymi,dopilnowywanie, aby komputery pracowników, w których przetwarzane są dane osobowe zabezpieczone były hasłem dostępu przed nieautoryzowanym uruchomieniem oraz aby nie były udostępniane osobom nieupoważnionym,nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów zawierających dane osobowe tworzonych w systemie informatycznym, pełną sprawozdawczość wobec GIODO,szkolenia dla pracowników – Ochrona danych osobowych, praktyczne zasady stosowania Ustawy o Ochronie Danych Osobowych

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U z 2014 r., poz. 1182.) wprowadzająca m.in. Nowelizację Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z tą nowelizacją, placówki medyczne mają czas do 30 czerwca 2015r. na uregulowanie statusu administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) do obowiązujących przepisów. Nasza Firma posiada wyszkoloną i certyfikowaną kadrę w zakresie Ochrony Danych Osobowych, ABI, ASI oraz audytorów wewnętrznych normy ISO 9001, 27001. Doświadczenie i posiadane kompetencje pozwalają nam na szybkie i rzetelne przygotowanie analizy infrastruktury i procedur pod względem ochrony danych osobowych oraz zaproponowanie szerokiego wachlarza rozwiązań w zależności od predyspozycji oraz wymagań Klienta. abi w medycynie, abi medyczny, administrator bezpieczeństwa informacji

Audyt Ochrony Danych Osobowych: wykrycie zagrożeń utraty danych osobowych,wykrycie ewentualnych nieautoryzowanych możliwości dostępu do danych osobowych,ocena sytuacji zarówno od strony informatycznej jak i fizycznej,weryfikacja posiadanej Polityki Bezpieczeństwa.
Abi w placówce medycznej