15 lip

Wymienniki ciepła ER

Prawie wszystkie zakłady produkcyjne korzystają dziś z medium, jakim jest sprężone powietrze. Nieodłączną częścią każdego zakładu produkcyjnego staje się sprężarka śrubowa, dopasowana w zależności od potrzeb klienta i profilu działalności. Praca sprężarki pozwala na dostarczenie odpowiedniej ilości sprężonego powietrza, o odpowiedniej klasie czystości i ciśnieniu, do punktów odbioru, najczęściej maszyn zasilanych za pomocą tego medium bądź narzędzi pneumatycznych (montażowych bądź obróbczych).

W raz ze wzrostem postępu technicznego, technologicznego i informatycznego, będącego w dzisiejszych czasach nieodłącznym elementem wszystkich gałęzi przemysłu, bardzo dużą uwagę przywiązuje się do minimalizacji kosztów wytwarzania, a co za tym idzie wzrostu rentowności.

Wymiennik Ciepła firmy Atlas Copco jest kompatybilny ze sprężarkami olejowymi wszystkich producentów, umożliwia szybką i prostą instalację, ułatwia czynności eksploatacyjne i przede wszystkim pozwala na zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych. Stanowi on razem z systemem wentylacji, pozwalającym na ogrzanie hali poprzez wykorzystanie gorącego powietrza, wytworzonego podczas procesu sprężania, najbardziej efektywnym narzędziem pozwalającym w 100% wykorzystać możliwości sprężarki i do minimum ograniczyć koszty produkcji.

Część energii jest faktycznie wykorzystywana przez sprężarkę, a część bezpowrotnie wraca do otoczenia. Co i w jaki sposób należałoby zrobić, by tą energię odzyskać? I czy w ogóle jest to możliwe do zrobienia? Owszem jest, ponad 70% bezpowrotnie traconej energii może być odzyskana w postaci gorącej wody. Wszystko to za sprawą prostego urządzenia jakim jest Wymiennik Ciepła firmy Atlas Copco ER, który pozwala na poprawę efektywności energetycznej każdego zakładu, poprzez odzysk energii zużytej w procesie sprężania.

Wykorzystując układ olejowy sprężarki i łącząc go z wymiennikiem przy pomocy przewodów olejowych, możemy doprowadzić do wymiany ciepła, pomiędzy rozgrzanym olejem a zimną wodą doprowadzaną do wymiennika. Po całym procesie schłodzony olej wraca do elementu śrubowego a my możemy cieszyć się gorącą wodą i wykorzystać ją w procesie ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody oraz zasilania kotłów.