20 lip

Bezpłatne warsztaty i kursy

W całej Polsce, prawie każdego dnia, odbywają się darmowe szkolenia i różnego rodzaju bezpłatne kursy. Jest to niebywała okazja do zdobycia niezbędnej wiedzy i bezcennego doświadczenia. Każda osoba, myśląca poważnie o swojej przyszłości, powinna rozważyć możliwość wzięcia udziału w tego typu warsztatach.

kursy to bardzo wartościowe zajęcia pozaszkolne mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy. Można do nich zaliczyć także umiejętności poszukiwania pracy.

Rodzaje szkoleń:
– szkolenie otwarte – dostępne dla wszystkich zainteresowanych, udział w nich jest nieobowiązkowy, choć również na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników, pokrywając część kosztów uczestnictwa;
– szkolenie zamknięte – organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu (np. szkolenie pracowników konkretnego przedsiębiorstwa), na szkolenia tego typu uczestnicy są kierowani przez pracodawcę;
– szkolenie wewnętrzne (wewnątrzzakładowe) – prowadzone przy pomocy firmowej kadry szkoleniowej zakładu pracy;
– szkolenie zewnętrzne – którego prowadzenie zakład pracy zleca wyspecjalizowanym instytucjom szkoleniowym.

Ciekawą alternatywą dla szkoleń jest mentoring, czyli partnerska relacja między mistrzem a uczniem (np. studentem), zorientowana na odkrywanie i poszerzanie potencjału ucznia. Opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. Polega głównie na tym, by uczeń, dzięki odpowiednim zabiegom mistrza, poznawał siebie, rozwijając w ten sposób samoświadomość, i nie lękał się iść wybraną przez siebie drogą samorealizacji. Obejmuje on także doradztwo, ewaluację oraz pomoc w programowaniu sukcesu ucznia.

Wraz z rozwojem technologii i rosnącym zasięgiem internetu, którym obecnie objęta jest niespełna cała Polska, znacznie rośnie rola i znaczenie szkoleń on-line. Jest to jedna z najwygodniejszych form zdobywania wiedzy i doświadczenia. Można wziąć udział w warsztacie bez wychodzenia z domu.