20 lip

Sprężarki stało obrotowe

Istotną role w układzie separacji pełni skawening, który odsysuje resztki nieodseparowanego oleju wprost na łożyska stopnia co wspomaga ich smarowanie. Przy wzroście ciśnienia występuje również wzrost temperatury toteż niezbędne było zastosowanie układu chłodzenie dlatego został zastosowany termostat który przy nadmiernym wzroście temperatury otwiera się i podaje olej na chłodnice olejową która chłodzona jest wymuszeniowo przez wentylator znajdujący się na wspólnej osi z silnikiem głównym lub bezpośrednio zamontowanym przy danej chłodnicy.

Przy spadku ciśnienia w sieci do ciśnienia dolnego zadanego następuje rozruch silnika głównego w tzw. gwiazdę, silnik zaczyna startować lecz nie jest podawane napięcie na elektrozawór sterujący zaworem wlotowym w celu startu o jak najmniejszych oporach.

Po upływie około 5 sek. silnik zostaje przestawiony w trójkąt pojawia się napięcie na cewce elektrozaworu i zaczyna się osiąganie minimalnego ciśnienia na co pozwala zawór minimalnego ciśnienia wraz z kanalikiem w zaworze wlotowym, przy osiągnieciu ok. 4,5bara wewnątrz układu olejowo-powietrznego następuje pełne otwarcie zaworu wlotowego połączonego z filtrem powietrza i zaworu zwrotnego co zezwala na sprężanie poprzez stopień śrubowy. Tłoczenie odbywa się od dołu stopnia gdzie mieszanina powietrzno olejowa wpada na separator oleju w którym zostaje rozdzielona na czyste powietrze, które wpada na chłodnice powietrzną a poprzez schłodzenie do instalacji i na olej który spływa z powrotem do zbiornika oleju. Olej przy tym pod ciśnieniem zostaje wtryskiwany do stopnia w celu smarowania oraz chłodzenia elementu sprężającego.

Załączenie sprężarki śrubowej uwarunkowane jest zadaniem ciśnienia dolnego występującego w sieci ustawionego poprzez presostat w przypadku sterowania elektro-pneumatycznego lub czujnik ciśnienia nad którym panuje sterownik.

Gdy kompresor osiągnie ciśnienie górne zadane następuje odcięcie napięcia na cewkę elektrozaworu sterującego i zamknięcie siłownika zaworu wlotowego co powoduje również przymknięcie zaworu zwrotnego. Umożliwia to brak tłoczenia powietrza do instalacji oraz odpowietrzenie układu wewnątrz maszyny z ciśnienia jakie panuje w instalacji do ciśnienia minimalnego tj 4.5 bara potrzebnego do smarowania elementu sprężającego oraz nagłego zasterowania zaworem wlotowym w przypadku szybkiego spadku ciśnienia w instalacji do ciśnienia dolnego zadanego, proces ten trwa ok 90sek jeśli ciśnienie w sieci nie spadnie po upływie tego czasu kompresor zostaje zatrzymany i odpowietrzony do zera.