29 lip

Co należy wiedzieć o audytach?

Audyt KRI jest to audyt wykonywany w zakresie Krajowych Ram Interoperacyjności. Podstawą prawną audytu jest Par. 20.2 pp. 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r.,poz.526). Przepisy KRI określają sposoby porozumiewania się danych serwisów oraz rejestrów rozpoczynając od warstwy technologicznej aż po strategie, zasady, praktyki czy normy. Z kolei audyt ODO jest to audyt wykonywany zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Jego funkcją jest między innymi ujawnienie nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia danych.

ABI to skrót od administrator bezpieczeństwa informacji. Jest to osoba, która nadzoruje przestrzeganie środków gwarantujących ochronę danych osobowych. Owy administrator bezpieczeństwa informacji swoje zadania wykonuje z upoważnienia administratora danych osobowych. ABI może być jedynie osoba fizyczna. ABI to jeden z zawodów informatycznych wykonywanych w Polsce.

Prawo informatyczne posiada mnóstwo zapisów, które nie zawsze może być zrozumiałe dla każdego przedsiębiorcy. Tutaj pomocny może okazać się doradca, którego specjalnością jest właśnie doradztwo informatyczne. Warto poświęcić chwilę na odnalezienie profesjonalisty, który pomoże nam w tej kwestii, gdyż nie musimy się znać na wszystkim.

Obecnie coraz większą uwagę zwraca się na bezpieczeństwo informacji takich, jak na przykład dane osobowe. Są to treści, dzięki którym jesteśmy w stanie zidentyfikować osobę fizyczną. Rozwój Internetu sprawił, że przetwarzanie danych osobowych stało się niezmiernie łatwe oraz szybkie. Warto zwrócić uwagę korzystając z sieci, komu udostępniamy swoje dane oraz w jaki sposób mogą być one przetwarzane.

Jeśli interesują nas szkolenia ABI warto poszukać w sieci firm, które wykonują na przykład audyt techniczno-prawny. Jest duże prawdopodobieństwo, że takowe szkolenia do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji są przeprowadzane i zdobędziemy niezbędną wiedzę w tym zakresie od profesjonalistów.