30 lip

Jak rozumieć ochronę pożarową?

Punkt stały - instrukcja montażu
Wariant A: Instalacja rurowa jeszcze nie zamontowana.
1. Korpus punktu stałego (1) przymocować do konstrukcji nośnej (2) – przyspawać.
2. Podczas montażu instalacji, rurę (5) zamocować w obejmach punktu stałego (3).
Wariant B: Instalacja rurowa zamontowana.
1. Przykręcić obejmy (3) korpusu punktu stałego (1) na rurę (5).
2. Korpus punktu stałego (1) wyregulować, ustawić we właściwej pozycji i zamocować do konstrukcji nośnej (2) – przyspawać.
3. Ograniczniki osiowe (4) przyspawać do instalacji rurowej (5).
Wydłużenia termiczne rurociągu muszą być kompensowane przez odpowiednie zaplanowanie trasy rurociągu lub zastosowanie
kompensatorów. Nieodzowne są przy tym punkty stałe. Ponadto podpory ślizgowe z prowadzeniem osiowym są w sąsiedztwie kompensatorów
absolutnie niezbędne.
W budynkach użyteczności publicznej, gdzie niedopuszczalne jest przenoszenie drgań na konstrukcję budynku (DIN 4109) znajdują
zastosowanie specjalne konstrukcje punktów stałych firmy MEFA.

Obejmy do chłoduMEFA stanowią, we współdzianiu z przegrodą budowlaną, dodatkową izolację akustyczną.
Na podstawie pomierzonych przez Instytut Fizyki Budowli z Mülheim/ Ruhr (Protokół pomiarów Nr 10068/94 i 8746/Ho/Ig/87)
wartości, generalnie można oczekiwać zmniejszenia poziomu hałasu przy zastosowaniu obejm MEFA o Δ Lle1 = 10 dB(A).
We współdziałaniu z przegrodą budowlaną i po uwzględnieniu jej grubości „b“ i jej odniesionej do powierzchni masy „m“ (kg/
m2), dla grubości przegrody 8 cm ≤ b ≤ 25 cm osiągnięte jest dla całego systemu (zamocowanie + przegroda) zmniejszenie
hałaśliwości Le o 20 dB(A) ≤ Le ≤ 28 dB(A).
Przy rzeczywistej hałaśliwości systemów instalacyjnych Lln wg DIN 52 219 na poziomie Lln = 45 dB(A) zastosowanie obejm do
chłodu MEFA przy przegrodach budowlanych o wyżej wspomnianej grubości „b“ wykonanej z różnych materiałów (patrz tabela)
zapewnia utrzymanie w pomieszczeniach chronionych od hałasu, w zakresie dopuszczalnym, tj. LAF = 35 dB(A) wg DIN 4109.
Przy podwojeniu grubości lub gęstości przegrody budowlanej należy oczekiwać dalszego zredukowania hałasu o Δ Lle2 = 10
dB(A).

MEFA współpracuje ściśle z Materialprüfant Stuttgart. Jak już wspomniano wcześniej sprawdza się rachunkowo
zachowanie wybranego systemu w oparciu o obowiązujące normy. W szeregu prób zostają m.in. sprawdzone reprezentatywne średnice dla obejm typu „do dużych obciążeń“ i obejmOMNIA MB.

Celem skutecznej ochrony pożarowej musi być umożliwienie uratowania ludzi i zwierząt w określonym czasie bez jednoczesnego ograniczenia skutecznego zwalczania ognia. Wynika stąd wymóg użycia odpowiednich matariałów i produktów budowlanych.

Nowoczesne budynki w coraz większym stopniu zagrożone są dużymi
obciążeniami pożarowymi. Po pierwsze ze względu na coraz kompletniejsze wykończenie wnętrz dużą ilością sprzętu i okładzin sprzyjających rozprzestrzenianiu ognia. Po drugie same instalacje stanowią drogę, po której pożar może rozprzestrzeniać się na cały budynek oraz być przeszkodą dla ewakuacyjnych dróg pożarowych.