30 lip

Reklama i fotografia w Portalu

Fotografia katalogowa jest niezwykle dochodową formą fotografii, gdyż w obecnych latach jest bardzo modna.

Z fotografia katalogowa spotykamy się w większości wypadków w tygodniowych czasopismach, Internecie oraz szklanym ekranie, więc tam gdzie przekaz reklamowy ma rozległe pole do popisu.

Poza dalszymi rodzajami fotografii, fotografia produktowa zdobywa coraz więcej zwolenników, którzy edukują się i specjalizują w tym zakresie.

Fotografia reklamowa jest mocno rozpowszechniona na tablicach reklamowych oraz afiszach, które mijamy w czasie powszednich wyjazdów samochodowych.

Fotografia reklamowa, która jest stosunkowo dostępna dla interesantów, kojarzy się z dużą ilością korzyści, takich jak poprawa reklamy.

Fotografia artystyczna tworzona jest przez największe i dobre firmy robiące zdjęcia na rodzimym rynku.

Fotografia ślubna jest skomplikowaną odmianą fotografii, albowiem wymaga porządnego aparatu oraz kunsztu.

Fotografia reklamowa to metoda na to by przedstawić w atrakcyjny sposób oferowane przez nas produkty.

Fotografia wnętrz zapewnia zaznajomienie możliwego interesanta z naszą ofertą oraz produktami jakie udzielamy.

Fotografia cyfrowa to świetny sposób na zobrazowanie naszych produktów chociażby na stronie www.

Sesje zdjęciowe staja się drogą do wybicia się początkującym fotografom, ponieważ dzięki nim można z łatwością przeanalizować kwalifikacje.

Sesje zdjęciowe w dzisiejszych czasach staja się bardzo popularne nie tylko miedzy modelek, ale również pośród przeciętnych mieszkańców regionu.

19 lip

Ubezpieczenia OC firmy

Co to jest za ubezpieczenie OC prowadzonej działalności Prowadząc działalność gospodarczą należy liczyć się z możliwością wyrządzenia szkód rzeczowych lub osobowych oraz finansowymi ich następstwami. Z tego powodu podstawowym ubezpieczeniem w obrocie gospodarczym jest ubezpieczenie OC Firmy. Prowadząc działalność gospodarczą należy liczyć się z możliwością wyrządzenia szkód rzeczowych lub osobowych oraz finansowymi ich następstwami. Z tego powodu podstawowym ubezpieczeniem w obrocie gospodarczym jest ubezpieczenie OC. Ten rodzaj ubezpieczenia ma zastosowanie szczególnie wtedy, kiedy do powstania szkody dojdzie z naszej winy i będziemy musieli naprawić szkodę. Finansowe skutki takich strat przekładają się na konkretne wydatki. Kwoty wypłacanych odszkodowań mogą mieć istotny wpływ na kondycję finansową firmy. Brak polisy OC to brak bezpieczeństwa i swobody prowadzenia działalności mogący doprowadzić nawet do upadłości firmy. Polisa OC pomaga zadbać o finansowe bezpieczeństwo, gdyż w ten sposób Towarzystwo Ubezpieczeniowe rekompensuje poniesione straty – w jakim stopniu, zależne jest od wybranego zakresu i sumy ubezpieczenia. Dlatego tak ważne jest optymalne dopasowanie zakresu ubezpieczenia OC do profilu prowadzonej przez firmę działalności. Ochrona ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej obejmuje zarówno odpowiedzialność deliktową czyli odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku tzw. przestępstw prawa cywilnego (odpowiedzialność cywilna deliktowe), jak również odpowiedzialność kontraktową, związaną z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem zobowiązań (OC kontraktowe).

Kontakt w sprawie ubezpieczenia: Formularz uzyskania oferty ubezpieczenia: ubezpieczenie oc prowadzonej działalności Jerzy Wyszomirski
tel. 664 723 723
tel. 22 423 59 38
fax. 22 247 84 84 Portal: www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

Co jest przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności W zakresie podstawowym zawarta jest ochrona dla szkód w mieniu oraz osobowych w zakresie:
– odpowiedzialności cywilnej związanej z czynem niedozwolonym (popularnie zwana OCOC deliktowa) czyli taka gdy swoim działaniem/zaniechaniem wyrządzisz komuś szkodę, często przez przypadek, nieuwagę, brak dbałości; np. złamanie nogi przez klienta, który poślizgnął się na mokrej podłodze sklepu, który ubezpieczasz lub jeśli jesteś właścicielem firmy budowlanej, której pracownicy przez nieuwagę przecięli kabel należący do firmy telekomunikacyjnej, – odpowiedzialności cywilnej związanej z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (popularnie zwana OC kontraktowa).

19 lip

Ubezpieczenie OC biura rachunkowego

W 2014 r. wprowadzona została aktualizacja Ustawy o Rachunkowości, zmiany wprowadzone zostały 16 kwietnia 2014 roku Zgodnie z nowelizacją zniesiony został obowiązek posiadania ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej (OC) dla biura rachunkowe świadczących usługę prowadzenia uproszczonej księgowości w oparciu o książkę przychodów i rozchodów. Aktem wykonawczym jest Rozporządzeniem Ministra Finansów (RMF) z dnia 06.11.2014. Zatem zgodnie z aktualnym stanem prawnym obowiązkowe ubezpieczenia biur rachunkowych, stanowi jedynie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych z sumą gwarancyjną określoną w/w Rozporządzeniem Ministra Finansów (RMF), w kwocie stanowiącej równowartość 10.000 euro.

Pozostałe rodzaje ubezpieczeń dedykowanych biurom rachunkowym aktualnie są ubezpieczeniami dobrowolnymi, są to: – Ubezpieczenie biur rachunkowych nadwyżkowe. Ubezpieczenie to rozszerzą ubezpieczenie obowiązkowe Odpowiedzialności Cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych o większą niż ustawowa 10.000 euro sumę ubezpieczenia.

- Ubezpieczenia biur rachunkowych Kadr i Płac. Ustawodawca nie wprowadziła żadnych zmian. Ubezpieczenie to nadal jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ubezpieczenie z zasady obejmuje: obliczanie wynagrodzeń za pracę, obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie. – Ubezpieczenie biur rachunkowych w zakresie czynności doradztwa podatkowego. Pod określeniem tym kryje się ubezpieczenie usługi prowadzenia uproszczonej księgowości / ksiązki przychodów i rozchodów. Ten rodzaj ubezpieczenia jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Suma ubezpieczenia nie jest już narzucona przez ustawodawcę, jak w latach ubiegłych (wynosiła równowartość 5.000 euro). Mimo to nadal proponowana jest na zbliżonym poziomie. Zakres ubezpieczenia z zasady zawiera odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek prowadzenia ksiąg podatkowych. Więcej informacji na stronie: ubezpieczenia dla biur rachunkowych Stan prawny na 20.01.2016 ok. Portal www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl, tel 22 423 59 38, 664 723 723.

19 lip

Biura rachunkowe ubezpieczenie

W 2014 roku dokonana została nowelizacja Ustawy o Rachunkowości, zmiany wprowadzone zostały 16 kwietnia 2014 r. Zgodnie z nowelizacją zniesiony został obowiązek posiadania ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej (OC) dla biura rachunkowe świadczących usługi prowadzenia uproszczonej księgowości w oparciu o książkę przychodów i rozchodów. Akt wykonawczy stanowi Rozporządzeniem Ministra Finansów (RMF) z dnia 06.11.2014. Tym samym zgodnie z aktualnym stanem prawnym obowiązkowe ubezpieczenia biur rachunkowych, stanowi jedynie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych z sumą gwarancyjną określoną w/w Rozporządzeniem Ministra Finansów (RMF), w kwocie stanowiącej równowartość 10.000 euro.

Pozostałe rodzaje ubezpieczeń dedykowanych biurom rachunkowym stanowią ubezpieczenia dobrowolne, są to: – Ubezpieczenie biur rachunkowych nadwyżkowe. Ubezpieczenie to rozszerzą ubezpieczenie obowiązkowe Odpowiedzialności Cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych o większą niż ustawowa 10.000 euro sumę ubezpieczenia.

- Ubezpieczenia biur rachunkowych Kadr i Płac. Ustawodawca nie wprowadziła żadnych zmian. Ubezpieczenieto nadal jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ubezpieczenie z zasady obejmuje: obliczanie wynagrodzeń za pracę, obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie. – ubezpieczenie biur rachunkowych w zakresie czynności doradztwa podatkowego. Pod określeniem tym kryje się ubezpieczenie usługi prowadzenia uproszczonej księgowości / ksiązki przychodów i rozchodów. Ten rodzaj ubezpieczenia jest aktualnie ubezpieczeniem dobrowolnym. Suma ubezpieczenia nie jest już narzucona przez ustawodawcę, jak w latach ubiegłych (wynosiła równowartość 5.000 euro). Mimo to nadal proponowana jest na zbliżonym poziomie. Zakres ubezpieczenia z zasady obejmuje odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek prowadzenia ksiąg podatkowych.

Więcej informacji na stronie: ubezpieczenia dla biur rachunkowych Stan prawny na 20.01.2016 ok. Portal www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl, tel 22 423 59 38, 664 723 723.

16 lip

tynki Poznań

Wykończenie domu czy mieszkania to istotna sprawa, która może rzutować na naszą wygodę przez wiele lat. Jedną z głównych kwestii jakie trzeba wziąć pod uwagę jest tynkowanie ścian. Na rynku dostępne są różne rodzaje tynków, sami fachowcy natomiast oferują tynkowanie różnymi metodami.

Coraz więcej firm oferuje tynkowanie techniką maszynową. W większych miastach bez problemu znajdziemy fachowców, którzy wykonają tynkowanie w wybranej przez nas technice. Asortyment obejmujący materiały budowlane, w tym tynki Poznań, Warszawa, Wrocław czy inne miasta oferują dzięki powiększającej się ilości mniejszych czy większych sklepów, w których wybór interesujących nas materiałów potrafi być naprawdę ogromny.

Tynki maszynowe, w procesie ich nakładania, mogą gwarantować bardziej jednolite wymieszanie składników zaprawy, tak że każdy fragment ściany zostaje pokryty mieszanką o tych samych parametrach i właściwościach. Ich podstawową zaletą jest wydajność – potrzeba o wiele mniej czasu, by otynkować pomieszczenie tą metodą.

Niewątpliwą przewagą jaką mają tynki maszynowe nad ręcznymi jest szybkość wykonania usługi. Przy użyciu specjalistycznego sprzętu otynkujemy pomieszczenia kilkukrotnie szybciej niż sposobem ręcznym. Jeśli zależy nam na czasie, ta opcja będzie dla nas o wiele lepsza. Dzięki maszynie, przy pomocy której aplikuje się tynk na ściany, praca postępuje znacznie szybciej, niż przy użyciu ludzkich rąk.

Tynk można aplikować na ściany w sposób ręczny lub maszynowy. Obie techniki mają swoje wady i zalety, warto poświęcić nieco czasu na zorientowanie się w ofertach firm, które świadczą interesujące nas usługi, gdyż może się okazać, że uda nam się zaoszczędzić trochę czasu czy pieniędzy.

szybkość schnięcia tynku ręcznego i maszynowego jest taki sam, jednak ilość godzin poświęconych na nałożenie zaprawy metodą maszynową będzie nieporównywalnie mniejsza. Jest to często nadrzędnym czynnikiem zachęcającym inwestorów i osoby prywatne do korzystania z tego rodzaju rozwiązań.

16 lip

Organizacja urodzin dla dzieci

Nasze zajęcia podzielone są na kilka kategorii, a każda kategoria kryje gamę ciekawych i rozwijających aktywności. Kategoria 1 „ LEGOmania”
Zajęcia opierają się na wykorzystaniu różnorodnego sprzętu edukacyjnego stworzony przez producenta klocków Lego. Kategoria 2 „Mój rozwój”
Ta grupa zajęć, to warsztaty wspierające ogólny rozwój dzieci w zakresie ich zdolności poznawczych i intelektualnych, a także przystosowawczych.
Kategoria 3 „Z Rodzicami”
Zajęcia te mają na celu szeroko pojęta integrację z osobami znaczącymi dla dziecka oraz budowanie głębokiej, prawdziwej i opartej na pozytywnych emocjach więzi.
Kategoria 4 „Głębiej”
Zajęcia dedykowane tej kategorii mają za zadanie wsparcia w poznawaniu siebie oraz rozwoju osobowości dzieci i rodziców. Pomagają w radzeniu sobie z wyzwaniami, jakie wynikają z roli rodzica.

Ważne jest, żeby sala zabaw nie tylko oferowała warsztaty i zajęcia dla dzieci, ale także miała w swojej ofercie imprezy urodzinowe, które pozwolą w należyty sposób uczcić ten wyjątkowy dzień. Przy takiej okazji sala zabaw powinna zapewnić opiekę profesjonalnych animatorów, którzy nie tylko zapewnią należytą opiekę w czasie zabawy, ale także zapewnią świetną zabawę wszystkim uczestnikom imprezy

W sali zabaw powinieneś znaleźć nie tylko warsztaty dla dzieci, ale także wziąć udział w warsztatach dla rodziców czy zasięgnąć rady psychologa dziecięcego, który odpowie na wszystkie Twoje pytania, czy pomoże rozwiązać problemy. Proponujemy wybierać miejsca, które oprócz szerokiego wachlarza zajęć oferują miłą i rodziną atmosferę.

Plac Rozwoju to nowoczesna sala zabaw, w pełni przystosowana, aby wspierać rozwój dzieci oraz ich rodziców. Zajęcia Placu Rozwoju łączą ze sobą zabawę i edukację, które zawarte są w niekonwencjonalnych autorskich programach warsztatowych opracowanych przez psychologów pracujących dla nas. Plac Rozwoju jest stworzony z najwyższej jakości, bezpiecznych materiałów. Podczas warsztatów korzystamy ze sprzętów sprawdzonych producentów.

Rodzice coraz częściej szukają miejsc dla swoich dzieci, gdzie mogą spędzić swój wolny czas. Znalezienie miejsca oferującego nie tylko warsztaty dla dzieci i rodziców, ale także imprezy okolicznościowe. Nie jest łatwe. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na szeroki wachlarz zajęć oraz profesjonalną obsługę sali zabaw